Privacy Statement

Privacy is belangrijk. Dat vinden wij bij Boardsportwinkel ook. Wij gaan dan ook zorgvuldige om met persoonsgegevens. Deze worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Van Den Ing Webmarketing is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 23 oktober 2015.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kan je zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die je zelf op onze website invult of geeft wanneer je deze bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat je je daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement geven wij aan welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.

Producten bestellen/klantgegevens

Indien je via onze website een product besteld, kom je terecht op de website van een van de bij ons aangesloten webwinkels en sluit je een overeenkomst met de webwinkel die dit product aanbiedt. Jij verstrekt je persoonsgegevens op dat moment niet aan ons, maar aan de desbetreffende webwinkel.

Dit privacy statement is niet van toepassing op deze webwinkels en de gegevens die jij aan hen verstrekt. Ondanks dat wij bij de selectie van de bij ons aangesloten webwinkels goed letten op betrouwbaarheid en de beveiliging van de webwinkels, kunnen wij niet garanderen dat de webwinkels op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken/een bestelling te plaatsen om hier zeker van te zijn. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Plaatsen van reviews

Op onze website kunnen wij jou de mogelijkheid bieden om reviews te plaatsen. In dat geval zullen wij je bij plaatsing van een review vragen om je naam en e-mailadres te verstrekken. Slechts je naam zal getoond worden bij de review die je plaatst. Jouw e-mailadres kunnen wij gebruiken om u een bevestiging te sturen van de plaatsing van jouw review en slaan wij op ter voorkoming van misbruik van onze website. Indien je dit niet wenst, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy statement.

Hou er bij het plaatsen van de review rekening mee dat de gegevens daarin zichtbaar zijn voor iedereen die onze website bezoekt. Plaats daarin dan ook geen persoonsgegevens van jezelf of anderen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen.

Beveiliging persoonsgegevens

Op sommige plekken van onze website maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens, middels beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jouw en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

E-mail

Indien je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten op onze website en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten, aangezien de producten op onze website worden aangeboden door derden.

Uw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze toestemming geef je door jezelf in te schrijven voor de nieuwsbrief op de website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je weer kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die je met ons gesloten hebt of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Gebruik van Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer of mobiele device, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken.

Websites van derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jevan deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@vandening.com

of per post aan:

Van Den Ing Webmarketing
t.a.v. Boardsportwinkel.com
Arnhemsweg 4
6731 BS Otterlo